Akustické zástěny Zelená stěna, a vlastně akustické panely Zelená stěna, jsou jeden z nejčastěji používaných protihlukových prvků používaných ke konstrukci zábran zaměřených na snižování silničního hluku, kterému jsou vystaveny budovy vystavené podél silnic a dálnic.  Je to možné, mimo jiné díky velmi dobrým akustickým vlastnostem panelů, dlouhé životnosti, snadné instalaci, vysoké estetice a relativně nízkým celkovým nákladům.

Schéma konstrukce panelů Zelená stěna

  1. Konstrukční prvek panelu je odolný proti korozi pozinkovaný rám od výrobce.  Konstrukce takového rámu se liší v závislosti na řešení výrobce. Nejčastěji používané profily jsou úhelníky z válcované ocele anebo plocháče.
  2. Stabilizační prvek je ocelová síť vyrobena z kolmo uspořádaných ocelových prutů ve formě tzv. ok. Rozměry prutu a ok se liší v závislosti na výrobci panelů.
  3. Vyplňovací prvek panelu je minerální vlna s hustotou min. 100 kg / m3, která izoluje a pohlcuje zvukovou vlnu.

Akustické panely se vyrábějí v několika standardních rozměrech přizpůsobených struktuře podpěr a dvou hlavních tloušťkách. Instalace musí být provedena vyškolenou skupinou specialistů pomocí speciálního vybavení.

Výhody akustických zástěn Zelená stěna:

  • Akustické parametry

Vysoké koeficienty zvukové izolace DLR = 32 dB a koeficienty zvukové pohltivosti DL∞ = 12 dB jsou nyní standard pro současně vyráběné panely Zelená stěna. Zajišťuji přiměřené ztlumení zvuku a pohlcení zvukových vln vznikajících při běžném silničním provozu.

  • Modularita systému

Panely Zelená stěna jsou přizpůsobeny jakémukoliv rozpětí podpěr do 5000 mm.
V závislosti na rozpětí podpěr panely Zelená stěna jsou rozděleny do několika typů pro rozpětí až 3000, 4000 a 5000 mm.

  • Flexibilní výška obrazovky – v závislosti na potřebách zákazníka

Výška panelů Zelená stěna začíná se pohybuje v rozmezí 500 mm do 2000 mm v modulech 500 mm.

Tento typ dělení umožňuje neomezené možnosti vytváření zástěny libovolné výšky.  Panely Zelená stěna mohou být také vyrobeny v nestandardních formátech, v závislosti na individuálním projektu akustické zástěny. Naše nabídka odpovídá potřebám trhu.

  • Trvanlivost a odolnost proti korozi

Panely Zelená stěna jsou zcela zabezpečeny proti korozi zinkovým povlakem aplikovaným ponořením. Tento povlak garantuje životnost produktu  po dobu nejméně 15 let.  Dodatečná ochrana a taky prvek poskytující atraktivitu panelů jsou nátěry. Široká škála barev ze standardní palety RAL umožňuje neomezenou svobodu volby barevné palety, díky čemu panely Zelená stěna jsou nejen užitkový výrobek, ale i architektonický skvost.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399