Hliníkové panely se používají především k ochraně proti hluku z dopravy. Stále více se objevují v průmyslových areálech.  Pro zvetšení akustického komfortu sousedních budov jsou instalovány zvukové zábrany.  Hliníkové panely se vyrábějí v několika verzích s izolačními vlastnostmi přizpůsobenými ke zdroji zvuku.

Schéma konstrukce hliníkového panelu:

  1. Konstrukčním prvkem hliníkového panelu je upevněn na obou stranách drážkovaný plech s tloušťkou 1,0 do 1,5 mm. Plech se připojuje ke speciálním profilům pomocí hliníkových nýtů.  Plechy (drážkované otvory o průměru cca. 8 mm nebo bez perforace na jedné nebo obou stranách) jsou upevňovany v závislosti na typu panelů (jedno nebo oboustranně pohlcující a odrazový).
  2. Výplňový prvek hliníkového panelu je minerální vlna, která má hustotu min.  90 – 100kg / m3, a která izoluje a pohlcuje zvukové vlny.

Výhody hliníkových panelu:

Akustické parametry

Hliníkové panely se vyznačují různými akustickými vlastnostmi v závislosti na typu panelu. Akustická izolačnost oboustranně odrážejícího panelu je DLR = 21 dB, jednostranně pohlcujícího DLR = 27 dB a oboustranně pohlcujícího DLR = 28 dB.  Koeficient zvukové pohltivosti jednostranně pohlcujícího panelu je DLα = 16 dB zatímco dvoustranně absorbujícího panelu: DLα = 14 dB

Modularita systému

Hliníkové panely jsou přizpůsobeny jakémukoliv rozpětí podpěr až do rozpětí 5000 mm (verze 6 m na vyžádání).

Flexibilní výška zástěny – v závislosti na potřebách zákazníka

Hliníkové panely jsou vyráběny ve standardní výšce 500 mm.
Vícenásobnost tohoto rozměru umožňuje výstavbu protihlukových bariér jakékoliv výšky.

Trvanlivost a odolnost proti korozi

Díky materiálům, ze kterých jsou vyrobeny všechny prvky hliníkového panelu, panel nevyžaduje žádné dodatečné antikorozní nátěry. Lakové nátěry spolutvoří estetickou atraktivitu hliníkového panelu.  Široká škála standardních barev RAL a řada odstínu mimo paletu RAL umožňuje velký výběr barev hliníkového panelu a rozhoduje o jeho originalitě.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399